Tel: +977 061 522256, 533456 | Telephone Notice No: 1618061533456 | E-Mail: info@kanyacampus.edu.np
Affiliated To: NEB and TU    Webmail  MBS/MPA 3rd Sem Routine (2077)
“Qualitative Higher Education To The Girls In Respectable Academic Environment”
Home › News

अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

कन्या क्याम्पस पोखरामा अध्ययनरत छात्राहरुको अध्ययन कार्य नियमित सञ्चालन गर्नको निम्ति अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन भइरहेको छ । साथै छात्राहरुलाई आवश्यक पुस्तकहरु उपलब्ध गराउनका निम्ति पुस्तकालय तथा प्रशासन शाखा पनि खुल्ला रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ ।