Tel: +977 061 522256, 533456 | Telephone Notice No: 1618061533456 | E-Mail: info@kanyacampus.edu.np
Affiliated To: NEB and TU    Webmail  Bachelor 3rd Routine (2077)
“Qualitative Higher Education To The Girls In Respectable Academic Environment”
Home › News

क्याम्पस सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

हाल शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन नभए तापनि अत्यावश्यक कार्यको निम्ति क्याम्पस प्रशासन बिहान ७ देखी १० र दिउसो ११ देखी ३ बजेसम्म खुल्ला रहने व्योहोरा जानकारी गराउँदछौ ।